سلام به همگی

                    این شعرو یه جا دیدم خوشم اومد گفتم تک خوری نکنم. 

لازمه بگم که این صرفا یه شعر نسبتا خلاقانه و کمی خنده داره که غرض خاصی توش نیست. صرفا جهت دور هم بودنه.درد و درمان، کلید روحانی
سخت و آسان، کلید روحانی

خضر دوران، جناب روحانی
آب حیوان، کلید روحانی

مرد و زن هر دو عاشقش هستند
حور و غلمان، کلید روحانی

دست رعیت کلید روحانی
دست سلطان کلید روحانی

نرسد ناگهان-زبانم لال-
دست شیطان کلید روحانی

در تمامی عرصه‌ها بی‌شک
مرد میدان، کلید روحانی

به نبرد ایستاده لشگر قفل
با دو گردان کلید روحانی

از عبایش طلوع کرد شبی
ماه تابان، کلید روحانی

توی دستش گرفت و بالا برد
گفت: هان! هان! کلید روحانی!

بچه از روبروی تلویزیون
گفت: مامان! کلید روحانی!

عارفان حق زنان به هم گفتند:
شاه عرفان کلید روحانی

به عزیزان کسی شنیدم گفت:
ای عزیزان! کلید روحانی!

روز بعدش نوشته بود کسی
پشت نیسان، کلید روحانی

توی سمنان، کلید روحانی
در خراسان، کلید روحانی

هم به گرگان رسیده شهرت او
هم به زنجان، کلید روحانی

می‌خورد هم به قفل استان‌ها
هم به تهران، کلید روحانی

گشته‌ام دورِ سرزمینم را
کل ایران، کلید روحانی

مانده‌ام تا کنون چرا اصلاً
مانده پنهان کلید روحانی؟

به گمانم که بوده تا الان
زیر گلدان، کلید روحانی

ای سخنران سخن که می‌رانی
بوق و فرمان کلید روحانی

بوق و فرمان که هیچ باید گفت:
میل گاردان کلید روحانی!

میخ آری، ولی نخواهد رفت
توی سیمان کلید روحانی

یک نفر کرد توی سیمان، شد
درب و داغان کلید روحانی

نان ما آجر است گرچه شده است
آجرش نان، کلید روحانی!

ساقیا می‌دهی به ما پس کی
جامی از آن کلید روحانی؟

یا به باغم مریز دانه‌ی قفل
یا بباران کلید روحانی

هر سه تایش هزار تومان است
مفت و ارزان، کلید روحانی

کمتر از لنگه کفش کهنه که نیست
در بیابان کلید روحانی

مصرعی محض واج آرایی
کشک کاشان کلید روحانی!

طبع ما ته کشیده و رفته است
رو به پایان کلید روحانی

نیتم شعر بود و آخر شد
کش تنبان کلید روحانی!

لاجرم قفل ما و دست شما
آه یاران! کلید روحانی...