موسوی در برابر زاید سف دیشب


خودمونیم به زور بردنمونا همین که 4 امتیاز ازشون گرفتیم خودش کلی بود فقط من می خواستم حال این مو خوشگلگرفته شه که

 شکر خدا موسوی بیشتر توپ هاشو دفاع کرد

 و مثل بازی اول نتونست اذیتمون کنه.


نمایش قدرت والیبال ایران در برابر والیبال ایتالیا...!/ کارتون: محمد کارگر