786

خدا بیامرزتشون

دکتر کاظم معتمد نژاد پدر علم ارتباطات ایران درگذشت

روزنامه نگاری ما تقلیدی است/ انقلاب باید الگوی ارتباطات اسلامی را به دنیا عرضه کند

دکتر معتمدنژادمی گوید: روزنامه نگاری ما یک روزنامه نگاری تقلیدی است و این جای تاسف است. برای پُر کردن این خلا و .بازگشت به شرایط بهتر باید برای دنیا پیام داشته باشیم، نظیر دوره ابن سینا

 

 

نلسون ماندلا، رهبر مبارزه ضد آپارتاید و رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی درگذشت.