786

سلام

بعضی وقتا فکر می کنم خدا به حافظ تقلب میرسونه آخه تا حالا نشده من این دیوان رو باز کنم یه شعر بی ربط به حالم توش باشه. واقعا بی دلیل بهش نمی گن لسان الغیب...

  

فال حافظ دیشبم

   تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود                   سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود

     حلقه ی پیر مغان از ازلم در گوش است               برهمانیم که بودیم و همان خواهد بود

      بر سرتربت ما چون گذری همت خواه                 که زیارتگه رندان جهان خواهد بود

برو ای زاهد خوش بین که زچشم من و تو        راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود

 ترک عاشق کش من مست برون رفت امروز        تا دگر خون که از دیده روان خواهد بود

چشمم آندم که به شوق تو نهم سر به لحد              تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود

                                          بخت حافظ گر از اینگونه مدد خواهد کرد     

                                          زلف معشوقه به دست دگران خواهد بود