786

ممکن است به آرامی راه بروم اما هیپگاه عقب نخواهم رفت؛
مگر زمانی که خود را آماده ی پرش طول ببینم.


جملات زیبا گیله مرد

قتی که حتی خوردن قهوه ی تلخ هم میتونه برای آدم لذت بخش باشه...

-تجربه ی زندگی با دور تند!!

-زندگی جاریست و من اینبار بیشتر از همیشه آماده ی رویارویی با جریان های خروشان آن ......

-گاهی بهترین گهواره ی نور و روشنایی امواج دریای تاریک و وحشیست. و بی شک هنر آدم ها در پیدا کردن روشنایی میان این تاریکی هاست.

موج دریا و غروب sunset and sea wave