786


این سجده آخر نکند سجده سهو است؟
چندی است که این حافظه در خدمت ما نیست


ای دلبر من! تا غم وام است و تورم
محراب به یاد خم ابروی شما نیست

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/04/26/139304260410592033223894.jpg


یک سکه سپردند، دو تا سکه گرفتند
گفتند که این بهره بانکی است، ربا نیست!


از بس که پی نان حلالیم شب و روز
در سجده ما رونق اگر هست، صفا نیست


به‌به، چه نمازی است! همین است که گویند
راه شعرا دور ز راه عرفا نیست!خدایــــــــــا سرنوشت مرا خیر بنویس

تقدیری مبارک

تا هرچه را که تو دیر می خواهی زود نخواهم

وهرچه را که تو زود می خواهی دیر نخواهم...

                                                                                   

لیالی قدر- شب نوزدهم ماه مبارک رمضان -کهف الشهدا

                

       

                                      

/یک شب قدر به یاد ماندنی در کهف الشهدا/http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1393/04/26/139304260410585483223894.jpg