786

پز حقوق بشر با خیابانی به نام ایران در قلب اسرائیل! خیابانی به نام ایران در قلب اسرائیل! +تصاویر


اسرائیلی که در نبردهای سیاسی به هدف صد در صدیش در خصوص ایران نرسیده است گویا حریف ایرانیان مقیم پایتختش هم نتوانسته بشود تا از نامگذاری یک خیابان به نام ایران جلوگیری کند و یا اینکه قصد دارد با عدم جلوگیری از نام گذاری یک خیابان در پایتختش به نام " ایران " پز حقوق بشری بدهد و تبلیغات رسانه ای بکند!

در یکی از خیابان های رژیم صهیونیستی نام "ایران " بر روی یک خیابان نقش بسته است.
کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی با مانور بر روی این تصاویر به کری خوانی در برابر صهیونیست ها پرداخته  و پیام های با مضمون این که " اسرائیل ایران تو را فتح کرده را انتشار داده اند. "

این تابلو که به سه زبان فارسی ، عبری ، انگلیسی بر روی یک دیوار نقش بسته ناظر به محله ایرانیان مقیم تل آویو است که با نام ایران مشهور شده است.

نکته جالب تر اینکه در این خیابان " ایران " محله ایرانیان مقیم تل آویو کوچه های فرعی با نام مشاهیر ایرانی از جمله " کورش " نیز مشاهده می شود . که البته نام کوروش در اعتقادات اسرائیلی ها جایگاه ویژه ای دارد. عده ای رژیم اسرائیل را نژاد پرست می دانند و می گویند که این اعتقاد آنها ریشه تاریخی دارد. آنها هنوز هم فکر میکنند قوم برگزیده الهی هستند. البته این اعتقاد به اینجا ختم نمی شود همین برگزیده بودن این ضمانت شرعی را هم به آنها می دهد که سایر انسانها را از خود پایین تر بدانند و حتی کمی بیشتر از این.

گفتنش سخت است اما در اعتقادات خاص اسرائیلی ها به غیر از قوم برتر که یک نوع انسان با نژاد برتر است سایر ساکنین سیاره زمین به نوعی انسان درجه دو هستند به این معنا که همانطور که ما انسان ها حیوانات را یک گونه ی مستقل می دانیم و برخی اوقات آنها را برای شگار صید می کنیم آنها هم نسبت به سایر انسانها چنین دیدی دارند. البته مثل ما بعضی هایشان معتقدند که حیوانات(یا همان گونه ی دوم انسانی) را نباید بی دلیل کشت. اما همه در این مسئله که انسانها گونه ای جدا هستند اتفاق نظر دارند.

تنها در تاریخ یک نفر هست که به نوعی نیمه انسان است و بین آنها و سایر مردم قرار دارد و آن کوروش است به دیلی اینکه در بابل از نسل کشی آنها جلوگیری کرد. می دانم باورش سخت است اما واقعیت دارد.