786

بندر ماهشهر گرم‌ترین نقطه جهان شد


Picture alone 1

دمای هوا در بندر ماهشهر در استان خوزستان ایران به رکورد جهانی درجه حرارت در جهان نزدیک شد.

روز پنجشنبه هشتم مرداد ماه، درجه حرارت هوا در این شهر جنوبی ایران به ۴۳ درجه سانتیگراد رسید، که با توجه به دمای نقطه شبنم که ۳۲ درجه بود، نمایه گرما یا گرمایی که واقعا مردم در ماهشهر احساس کردند به ۶۸ درجه سانتیگراد رسید.

آیا دما ی ماهشهر واقعا به 67 درجه رسید؟

نتیجتا مردم تنها 30درجه تا تبخیر شدن فاصله داشتند. خشکسالی و افزایش متوسط درجه حرارت در ایران، نگرانی هایی را در میان فعالان محیط زیست بر انگیخته است.

مرکز پژوهشهای مجلس ایران ماه گذشته اعلام کرد روند بیایان زایی در ایران بدانجا رسیده است که هم اکنون دو سوم خاک ایران را بیابان تشکیل می دهد. درعین حال ضعف همیشگی کشور ما در بعد مدیریت بر خلاف خیلی از مسائل دیگر باعث شده که مثل همیشه این تهدید به فرصت تبدیل نشود. گرمای هوا می تواند باعث استفاده قابل توجهی از انرژی خورشیدی برای بهره مندی در تأمین برق در این مناطق باشد اما....