786


پس از اعلام قطع روابط کشور جی بو تی با ایران محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران 24 ساعت به

دیپلمات های جی بو تی در ایران فرصت داد تا کشورشان را روی نقشه جهان پیدا کنند.