عید همگی مبارک                            قبل از دوران مهدى موعود، آسایش و راحت‌طلبى و عافیت نیست.
...قبل از ظهور مهدى موعود، در میدانهاى مجاهدت، انسانهاى پاک امتحان مى‌شوند؛
در کوره‌هاى آزمایش وارد مى‌شوند و سربلند بیرون مى‌آیند و جهان به دوران آرمانى و هدفىِ مهدى موعود(ارواحنافداه) روزبه‌روز نزدیکتر مى‌شود؛
این، آن امید بزرگ است؛

لذا روز نیمه‌ى شعبان، روز عید بزرگ است.
____
30/11/1370 


                                     

                     عاقبت یک روز مغرب محو مشرق می شود   

                     عاقبت غربی ترین دل نیز عاشق می شود 

                     شرط میبندم زمانی که نه دور است و نه‌دیر

                        مهربانی حاکم کل مناطق می شود