اینبار طنزمون یه مقداری تلخه شما به بزرگی خودتون ببخشید


درسته که یه چند وقتیه که از این اتفاق می گذره اما هیچ جوره این اتفاقی که تو مصر افتاد رو نمی تونم فراموش کنم آقای مرسی هم بالاخره دارن نتیجه ی حمایت از بعضی از اینن تند روها رو می بینن. ایران خیلی تلاش کرد که ایشون با ما روابط گرمی داشته باشن اما وضعیت فعلی مصر رو خودشون با همون سفر اولی که به عربستان داشتن رقم زدن.


واکنش کروکدیل های رود نیل به کشتار شیعیان مصرکشتار شیعیان در مصر توسط سلفیون و تکفیریها!/ کارتون: محمد کارگر