ماسک 3 با بازی جان کری / جان کری: امریکا مخالفان دولت سوریه را مسلح میکند! / کارتون: مازیار بیژنی