کارگاه تیتر زنی

سلام به دوستان مجازی عزیز

تو سایت های مختلف این خبری که پایین مشاهده می کنید رو با تیترهایی از جمله

 

 1-حجاریان: در انتخابات ۸۸ نه تقلب شد نه تخلف؛ تدلیس سیستماتیک بود 

 2-چون قافیه تقلب به تنگ آید.. 

3-سال88 تقلب نشد تدلیس سیستماتیک شد

 4-ماست مالی4سال تشکیک با تدلیس حجاریان و ....

کار کرده اند.

شما برای خبر پایین چه تیتری انتخاب می کنید؟


متن خبر:سعید حجاریان از نظریه پردازان جریان اصلاحات سیاسی در ایران در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم درباره انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ گفته بحث ما این نیست که تخلف و یا تقلب شده است بلکه واقعه‌ای اتفاق افتاده است که اسم آن "تدلیس سیستماتیک" است.