786

چند روز پیش خبری متنشر شد که طی آن یک نامزد ریاست جمهوری مصر اظهاراتی درباره ی رابطه ی با ایران کرده بود با هم این خبر را می خوانیم:

سخنان جالب نامزد ریاست جمهوری مصر در مورد سیاست خارجی آینده مصر؛
در مسئله سوریه، هرگونه تجزیه این کشور حمله ای مستقیم به امنیت مصر محسوب می شود. هرگونه تهاجم خارجی به سوریه تهاجمی مستقیم به مصر است. موضع مصر این است که باید در کنار سوریه در مقابل تجاوز خارجی بایستد.

حمدین صباحی
حمدین صباحی نامزد ناصری انتخابات ریاست جمهوری مصر در گفتگو با السفیر اظهار داشت:   هیچ آینده ای برای مصر بدون احیای نقش عربی اش در تعامل با جهان عرب وجود ندارد. برای بازیافتن این نقش، باید در داخل اوضاع را سازمان دهیم.  

وی با اشاره به لزوم نقش آفرینی بیشتر مصر در جهان عرب و خاورمیانه گفت: اول از همه، نقش مصر در مسئله فلسطین باید مورد بازنگری قرار گیرد. نقش مصر باید براین اساس باشد که اسرائیل دشمنی است که سعی در توسعه و تجاوز به سرزمین های فلسطین دارد. ما به مصری نیاز داریم که با سیاست های تند اسرائیل در مذاکرات تحت حمایت آمریکا مقابله کند.

صباحی افزود: در مسئله سوریه، هرگونه تجزیه این کشور حمله ای مستقیم به امنیت مصر محسوب می شود. هرگونه تهاجم خارجی به سوریه تهاجمی مستقیم به مصر است. موضع مصر این است که باید در کنار سوریه در مقابل تجاوز خارجی بایستد.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری مصر اضافه کرد: در مورد ایران و ترکیه باید بگویم که معتقدم، ایجاد مثلث ایرانی، عربی و ترکی در قلب جهان اسلام ضروری است. البته این مثلت دو گزینه دارد که یکی منافع یکدیگر را در بردارد و دیگری رقابت مدوام است.

حمدین صباحی
وی ادامه داد: من مسلما موافق گزینه اول هستیم. اردوغان با سخنان زشت و منزجر کننده اش فضا را برای رابطه با ترکیه آماده نمی کند. در مورد ایران باید بگویم هرگونه جنگ اعراب با ایران به نفع هیچ یک نیست. اینجاست که نقش مصر در شکل دهی جدید روابط اعراب ای ایران مهم است.
صباحی بیان داشت: من علاقمند به گسترش روابط با اعراب و ایران است هستم و دستم را بسوی پسرعموهای ایرانی ام و برادران عربم دراز خواهم کرد.

حمدین صباحی از سوی جریان ملی‌گرا و ناصری مصر در اولین انتخابات آزاد پس از برکناری حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر نامزد شد و پس از محمد مرسی رئیس‌جمهور برکنار شده مصر و احمد شفیق آخرین نخست‌وزیر دوره مبارک، در مکان سوم قرار گرفت.

خبرگزاری فارس: تهدیدهای نزدیکی دو قطب خاورمیانه برای آمریکاحمدین صباحی واحد مننا (رئیسا
حرف های این نامزده ریاست جمهوری مصر هر چند که از نظر وقوع عملی به رویا شبیه است تا واقعیت اما حتی لحظه ای تصور اینکه ایران و مصر رابطه ای نزدیک با هم داشته باشند تا حدودی مثل رابطه ای که زمان شاه به دلیل پیوند خانوادگی با این کشور داشتیم هندسه ی منطقه را به هم خواهد زد و معادلات تمام کشور های منطقه و دنیا را تحت تاثیر قرار خواهد داد.