786
دیوارهای بیمارستان‌ها
 
بیشتر از عبادتگاه‌ها دعا شنیده‌اند . . .