786


/صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت/


حافظ منشین بی می و معشوق زمانی
کایام گل و یاسمن و عید صیام است


http://img.tebyan.net/big/1390/06/20110829110339359_eid-fetr-07.jpg

می خواست بهانه ای که پر نور شویم
از هرچه بدی و غیر او دور شویم
یک ماه پر از فرصت برگشتن داد
یک عید فرستاد که مغفور شویم
یک ماه صدا کرد که زیبا باشیم
در هر سحر و شبی چو مولا باشیم
ماه رمضان ماه مهارت ورزی ست
باشد که همیشه مثل حالا باشیم
یک ماه بهشت بر زمین حاکم شد
یک ماه ز عصیان دلمان نادم شد
یا رب نکند دوباره مهجور شویم
یک مژده بده که وصلمان دائم شد


E


/عید همگی مبارک/