786

‏‎*Best man * :)‎‏

IMAM KHOMEINI 1342 380x500 تصاویر امام خمینی ( ره ) در اندازه های بزرگ

 بعضی از شخصیت های تاثیر گذار در تاریخ معاصرمان برای ما خلاصه شده اند در اسمشان.

کارویژه آنها برای شخصیت های ما شده همین اسم، برای اعتبار بخشی به خود در برخی سخنرانی ها. اما برای پیدا کردن راه و رسمشان باید با ذره بین در میان سیاستمدارنمان گشت و این جستجو به گشتن به دنبال سوزن در انبار کاه می ماند. هر چند که حتی با وضعیت فعلی آدمهایی هستند که حقیقتا دلسوز مردم اند و دغدغه حل کردن مشکلات ولی نعمتانشان را دارند.

هنوز هم کورسوی امیدواری هست برای ما در میان مسئولینمان.

رسانه ای ها فرق نرم خبر و خبر سخت را میدانند. ای کاش کمی هم از جزئیات زندگی شخصیت های معاصر تاریخمان خبر داشتیم از نوع نگاهشان، از چگونگی عشق ورزیدنشان و از سایر زوایای زندگی یک اصلاح طلب اصول گرای واقعی.