786

عید همگی مبارک گفتم بیام اینجا یه چیزی بگم دیدم بهترین حرفی که تو این لحظه ها میشه زد رو قبلا یکی زده. برای چنین روز مبارکی چه کسی بهتر از دختر پیامبر برای پیامبر و چه حرفی بهتر از این حرف معلم انقلاب علی شریعتیقطره، افتادن، آب، موج، دایره ای، تصویر زمینه، Drop, fall, water, wave, circle wallpaper

خواستم بگویم، فاطمه دختر خدیجهٔ بزرگ است، دیدم فاطمه نیست.

خواستم بگویم، که فاطمه دختر محمد است. دیدم که فاطمه نیست.


خواستم بگویم، که فاطمه همسر علی است. دیدم که فاطمه نیست.


خواستم بگویم، که فاطمه مادر حسین است. دیدم که فاطمه نیست.


خواستم بگویم، که فاطمه مادر زینب است. باز دیدم که فاطمه نیست.

Untitled 11 کتاب موبایل فاطمه فاطمه است از استاد شریعتی – فرمت pdf


(نه، این‌ها همه هست و این همه فاطمه نیست. فاطمه، فاطمه است.)