786


/خط تولید روسری/


شکر ایزد فن‌آوری داریم

صنعت ذره‌پروری داریم


از کرامات تیم ملی‌مان

افتخارات کشوری داریم


با نود حال می‌کنیم فقط

بس که ایراد داوری داریم


وزنه‌برداری است ورزش ما

چون فقط نان بربری داریم


می‌توانیم صادرات کنیم..

بس که جوک‌های آذری داریم


گشت ارشاد اگر افاقه نکرد

صد و ده و کلانتری داریم


خواهران از چه زود می‌رنجید

ما که قصد برادری داریم.


ما برای اثبات اصل حجاب

خط تولید روسری داریم


این طرف روزنامه‌های زیاد

آن طرف دادگستری داریم!


جای شعر درست و درمان هم

تا بخواهی دری وری داریم


حرف‌هامان طلاست سی سال است

قصد احداث زرگری داریم


ما در ایام سال هفده بار

آزمون سراسری داریم


اجنبی هیچکاک اگر دارد

ما جواد شمقدری داریم


تا بدانند با بهانه طنز

از همه قصد دلبری داریم


هم کمال تشکر از دولت

هم وزیر ترابری داریم


( سعید بیابانکی )


مطالب مرتبط

درست مثل مروارید(1)

درست مثل مروارید(2)

درست مثل مروارید(3)

در ایران آزادی وجود ندارد